Strandveiðar

Strandveiðar

Á tímabilinu maí, júní, júlí og ágúst er heimilt að veiða á handfæri allt að 10.000 tonn af þorski, 1.000 tonn af ufsa og 100 tonn af gullkarfa eða samtals 11.100 lestir af óslægðum botnfiski á strandveiðum. Heimilt er, en ekki skylt, að landa ufsa án þess að sá afli teljist til hámarksafla í veiðiferðinni. Fiskistofa getur með auglýsingu í Stjórnartíðindum stöðvað strandveiðar þegar sýnt er að heildarafli strandveiðiskipa fari umfram það magn sem ráðstafað er til strandveiða.

Hverjum strandveiðibát er heimilt að stunda strandveiðar í 12 veiðidaga innan hvers mánaðar, mánuðina maí, júní, júlí og ágúst.

Fái fiskiskip leyfi til strandveiða, falla úr gildi önnur veiðileyfi sem skipið kann að hafa innan íslenskrar lögsögu. Þó getur fiskiskip ekki stundað strandveiðar ef flutt hefur verið meira aflamark, í þorskígildum talið, frá skipi en flutt hefur verið til þess.

Samkvæmt breytingu á lögum um veiðar í atvinnuskyni er nú heimilt að skila inn strandveiðileyfi innan strandveiðitímabilsins og fá almennt veiðileyfi sem nýtist það sem eftir stendur af fiskveiðiárinu. Sækja þarf um slíka breytingu til Fiskistofu fyrir 20. dag mánaðar og tekur þá breytingin gildi 1. dag næsta mánaðar.

 

Reglur um strandveiðarnar:

 • Einungis er heimilt að veita hverri útgerð, eiganda, einstaklingi eða lögaðila, leyfi til   strandveiða fyrir eitt fiskiskip.
 • Eigandi fiskiskips skal vera lögskráður á skipið. Þegar fiskiskip er í eigu lögaðila er fullnægjandi ef einn eigenda lögaðilans er lögskráður á skipið. Í umsókn lögaðila um leyfi til strandveiða skulu koma fram upplýsingar um eignarhald á lögaðilanum og þann/þá sem koma til með að vera lögskráðir á fiskiskip.
 • Leyfið er veitt á því svæði þar sem heimilisfesti útgerðar viðkomandi fiskiskips er skráð, sam­kvæmt þjóðskrá eða fyrirtækjaskrá ríkisskattstjóra, og skal öllum afla fiskiskips landað í lönd­unar­höfn þess landsvæðis.
 • Ekki er heimilt að stunda veiðar á föstudögum, laugardögum og sunnudögum.
 • Ekki má veita fiskiskipi leyfi til strandveiða hafi aflamark, í þorskígildum talið, verið flutt af því umfram það aflamark sem flutt hefur verið til þess á sama fiskveiðiári.
 • Veiðiferð má ekki standa lengur en í 14 klst. og eingöngu er heimilt að fara í eina veiðiferð á hverjum degi.
 • Skipstjóri skal tilkynna um upphaf veiðiferðar til vaktstöðvar siglinga. Skylt er að vera með sjálfvirkan fjareftirlitsbúnað um borð.
 • Hámarksfjöldi handfærarúlla um borð eru 4 og ekki er heimilt að hafa önnur veiðarfæri um borð.
 • Eingöngu er heimilt að draga 650 kg, í þorskígildum talið, af kvótabundnum tegundum í hverri veiðiferð og skal öllum afla landað í lok veiðiferðar og hann vigtaður endanlega á Íslandi. Þorskígildi miðast við slægðan fisk.

Reglur um afla í ufsa

Hverjum strandveiðibát er heimilt að landa ufsa án þess að sá afli teljist til hámarksafla í veiðiferðinni. Um þann afla í ufsa gilda eftirtalin skilyrði:

 1. Að aflanum sé haldið aðskildum frá öðrum afla skipsins og hann veginn sérstaklega og skráður.
 2. Að aflinn sé seldur á viðurkenndum uppboðsmarkaði fyrir sjávarafurðir og andvirði hans renni til VS-sjóðs, verkefnasjóðs sjávarútvegsins.

Sé þessi heimild nýtt skulu forráðamenn uppboðsmarkaðarins þar sem aflinn er seldur standa skil á andvirði hins selda afla að frádregnum hafnargjöldum og kostnaði við uppboðið. Þá skal útgerð skipsins fá 80% af andvirði selds afla sem skiptist milli útgerðar og áhafnar samkvæmt samningum þar um.

Veiðisvæði

Landinu er skipt í fjögur veiðisvæði.

 • Svæði A: Eyja- og Miklaholtshreppur til Súðavíkurhrepps.
 • Svæði B: Strandabyggð til Grýtubakkahrepps.
 • Svæði C: Þingeyjarsveit til Djúpavogshrepps.
 • Svæði D: Sveitarfélagið Hornafjörður til Borgarbyggðar.

Veita skal útgerð leyfi á því svæði þar sem heimilisfesti útgerðar viðkomandi fiskiskips er skráð.

 

Umsóknir og skilyrði sem uppfylla þarf

Strandveiðar hefjast 2. maí. Fiskistofa tekur á móti umsóknum og afgreiðir veiðileyfi rafrænt í gegnum þjónustugáttina UGGA.

Þeir sem ekki hafa útvegað sér aðgang að Ugga eru hvattir til að nýskrá sig í kerfið við fyrsta tækifæri. Nýskráning fer fram hér.

Fiskistofa vill koma nokkrum mikilvægum atriðum varðandi umsóknir og afgreiðslu strandveiðileyfa á framfæri:

 • Haffæri skipsins sem sótt er um leyfi fyrir verður að vera í gildi á gildistökudegi veiðileyfisins sem sótt er um. Samgöngustofa sér um útgáfu haffæriskírteina.
 • Ekki er hægt að sækja um strandveiðileyfi fyrir s.k. „þróunarsjóðsbáta“.
 • Fiskistofu er eingöngu heimilt að veita einu skipi hjá hverri útgerð leyfi til strandveiða.
 • Eigandi fiskiskips skal vera lögskráður á skipið. Þegar fiskiskip er í eigu lögaðila er fullnægjandi ef einn eigenda lögaðilans er lögskráður á skipið. Í umsókn lögaðila um leyfi til strandveiða skulu koma fram upplýsingar um eignarhald á lögaðilanum og þann/þá sem koma til með að vera lögskráðir á fiskiskip, ásamt staðfestingu á að enginn eigenda lögaðila eigi aðild að öðru strandveiðileyfi.
 • Fiskistofu er ekki heimilt að gefa út strandveiðileyfi til skips hafi aflamark í þorskígildum talið, umfram það aflamark sem flutt hefur verið til skips, verið flutt frá skipinu. Frá því að sótt er um strandveiðileyfi er ekki heimilt að fara yfir þessi viðmið.
 • Í UGGA er eingöngu er hægt að sækja um leyfi á því svæði sem útgerð er með heimilisfesti.
 • Gjald fyrir strandveiðileyfi er 22.000 kr. Auk þess sér Fiskistofa um innheimtu s.k. strandveiðigjalds sem er 50.000 kr. á leyfi. Því gjaldi er síðar ráðstafað til þeirra hafna þar sem strandveiðiafla er landað, sbr. 1. gr. laga nr. 33/2000 um veiðieftirlitsgjald. Til þess að virkja strandveiðileyfi þarf því að greiða 72.000 kr.
 • Athygli er vakin á því að að veiðigjald vegna strandveiða er lagt á mánaðarlega og innheimt í öðrum mánuði eftir það
 • Sækja þarf um fyrir kl. 14:00 á virkum degi ef hefja á veiðar næsta dag eða fyrir kl. 13:30 á föstudegi ef hefja skal veiðar næsta mánudag.
 • Þegar umsókn um strandveiðileyfi hefur verið samþykkt verður til greiðsluseðill sem birtist í heimabanka umsækjanda (útgerðar). Óski aðili þess að strandveiðileyfi taki gildi næsta virka dag frá móttöku greiðsluseðils er mikilvægt að greiðsluseðlarnir séu greiddir fyrir klukkan 21.00 (bankaafgreiðslutími) daginn áður. Fari greiðsla fram eftir kl. 21 tekur leyfið ekki gildi fyrr en á öðrum degi frá greiðslunni. Þá tekur leyfi ekki gildi fyrr en næsta þriðjudag fari greiðsla fram eftir kl. 21 á föstudegi. Fari greiðsla fram um helgi, á almennum frídegi eða eftir kl. 21 á virkum degi tekur leyfið ekki gildi fyrr en á öðrum virkum degi eftir að greiðsla fór fram.

Staða á umsóknum í Ugga

„Málin mín“ í Ugga

Móttekið – Fiskistofa hefur móttekið umsóknina en hefur ekki enn samþykkt hana, greiðsluseðill ekki kominn í heimabanka útgerðar.

Ógreitt – Fiskistofa hefur samþykkt umsóknina. Greiðsluseðill ætti að koma í heimabanka innan skamms. Þessi staða mun ekki breytast fyrr en í nótt þegar kerfið keyrir keyrslur fyrir bankadaginn (greiðslur greiddar fyrir 21:00 samþykktar eftir miðnætti)

Lokið – Greiðsluseðill hefur verið greiddur og leyfi útgefið. Málinu er lokið og leyfið má finna í PDF í „Málin mín“.

Hætt á strandveiðum fyrir lok strandveiðitímans

Hægt er að óska eftir að útgefið strandveiðileyfi á fiskiskipi verði fellt úr gildi til þess að hefja aðrar veiðar fyrir lok strandveiðitímabilsins.

 • Sú ósk þarf að berast Fiskistofu með tölvupósti á fiskistofa@fiskistofa.is í síðasta lagi 20. dag mánaðarins á undan, og er fiskiskipi þá heimilt að hefja fiskveiðar í atvinnuskyni samkvæmt öðru leyfi frá upphafi næsta mánaðar.
 • Virkjun almenns leyfi sem áður var á bátnum í stað strandveiðileyfisins fer fram endurgjaldslaust.
 • Hafi strandveiðileyfi fiskiskips verið fellt úr gildi, getur það fiskiskip ekki fengið strandveiðileyfi að nýju á strandveiðitímabilinu.Tungumál síðu
banner3
Þetta vefsvæði byggir á Eplica